LIÊN HỆ

TẬP ĐOÀN SOJITZ

1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8691, Nhật Bản
Điện thoại :81-3-6871-5000
Fax :81-3-6871-2430

Homepage: http://www.sojitz.com

 

CÔNG TY TNHH SOJITZ VIỆT NAM

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

183 Lý Chính Thắng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8-39318100

Fax: 84-8-39318110

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN LONG BÌNH (LOTECO)

KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 84-61.3891105 or 84-61-3892031
Fax: 84-61.3892030

Homepage: https://www.loteco.com.vn