NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

rental45
Nếu bạn đang cần tìm kiếm một địa điểm cho nhà xưởng của mình:
  • Để giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu.
  • Để có thể sớm đi vào sản xuất .
  • Để bắt đầu với quy mô sản xuất nhỏ và cân nhắc mở rộng trong tương lai.

Đáp ứng tất cả nhu cầu trên, KCN LOTECO có nhà xương xây sẵn, trang bị hạ tầng cơ bản. Hoặc xây theo thiết kế yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.