HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

xlntHệ thống thu gom nước thải sử dụng cống tròn bê tông cốt thép, đường kính cống D400 – D600 mm, tổng chiều dài đường ống khoảng 8.336m.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Bình với tổng công suất thiết kế là 10.600m3/ngày.đêm chia làm 03 giai đoạn hoạt động song song với nhau, trong đó:

+ Giai đoạn 1 là 2.600m3/ngày.đêm (vận hành từ năm 1998 với công suất 1.500 m3/ngày.đêm và được cải tạo phần xử lý sinh học nâng công suất lên 2.600 m3/ngày.đêm đi vào hoạt động vào năm 2012).

+ Giai đoạn 2 là 4.000m3/ngày.đêm (hoạt động từ năm 2008).

+ Giai đoạn 3 là 4.000m3/ngày.đêm (hoạt động từ tháng năm 2010).

Hệ thống quan trắc tự động 1 số thông số đặc trưng tại đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Bình (COD, BOD, độ màu, pH, DO, TSS).

Xây dựng 01 trạm trung chuyển chất thải rắn diện tích 960 m2 và 01 kho chứa chất thải nguy hại 324 m2.