HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

1-4

LOTECO phân phối trực tiếp đến các doanh nghiệp từ nguồn nước do Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai cung cấp với phục vụ đầy đủ nhu cầu sử dụng nước cho tất cả các nhà máy trong KCN Long Bình. Khối lượng nước cấp trung bình của năm 2015 cho toàn KCN Long Bình là 9.080 m3/ngày đêm

Ngoài ra KCN LOTECO còn có 2 bể chứa : 1 bể 1.200m3 và 1 bể 6.000m3, và 1 đài nước 300m3, bảo đảm cung cấp đủ cho khách hàng trong 1 ngày trong trường hợp Công ty Cấp nước Đồng Nai ngừng cung cấp nước