HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

pix_trambientheĐảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho các khách hàng trong Khu Công Nghiệp, một trạm biến thế với công suất (110KV-40MW) đã được lắp đặt thay thế cho đường dây cung cấp hiện hữu 22KV. Trạm Biến thế này sẽ được nâng cấp lên 80MW trong thời gian tới và một nhà máy điện với công suất 3.2MW đã được lắp đặt trong KCN để cung cấp cho những trường hợp khẩn cấp.