DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Lcustoms-2OTECO hỗ trợ miễn phí tất cả các thủ tục ban đầu khi thành lập doanh nghiệp như xin cấp giấy phép đầu tư, mã số thuế, con dấu, tuyển dụng lao động…v.v

Một trong những lợi thế của KCN LOTECO là trong KCN có trụ sở của Đại Diện Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai tại Biên Hòa, vì thế LOTECO cũng như các nhà đầu tư trong KCN LOTECO có thể nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ quý ban ngành một các kịp thời và linh động. Hơn thế nữa, LOTECO có trụ sở của Chi Cục Hải Quan Khu Chế Xuất Long Bình cho nên rất thuận tiện cho các nhà đầu tư thuộc Khu Chế Xuất, các doanh nghiệp chế xuất có thể thực hiện, làm việc liên quan đến các vấn đề nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc một cách nhanh chóng và thuận tiện.