Tin tức

LOTECO cung cấp một cơ sở hạ tầng tích hợp. Khách hàng của LOTECO được hưởng các cơ sở hạ tầng tích hợp đầy đủ bao gồm: Nhà xưởng cho thuê, hệ thống điện ổn định, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước hiệu quả, thông tin viễn thông và đường đi bộ ....vv