Liên hệ

TẬP ĐOÀN SOJITZ

1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8691, Nhật Bản

Điện thoại :81-3-6871-5000
Fax :81-3-6871-2430

Homepage: http://www.sojitz.com

CÔNG TY TNHH SOJITZ VIỆT NAM

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh
Tầng L.30, Toà nhà Vietcombank Tower 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-028-39318100
Fax: 84-028-39318110

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KCN LONG BÌNH (LOTECO)

KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 84-0251.3891105 or 84-0251-3892031
Fax: 84-0251.3892030

Homepage: https://www.loteco.com.vn