Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập KCN LOTECO

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập KCN LOTECO