Hệ thống cấp điện

Hệ thống cấp điện


Hệ thống cấp điện

Project Description

LOTECO đã đầu tư thêm 02 tuyến mới nâng tổng số tuyến cấp điện cho Loteco từ trạm 110/22kV lên 8 tuyến vận hành song song, bên cạnh đó Loteco còn nhận thêm 02 tuyến 22kV từ bên ngoài KCN vào làm nguồn dự phòng; nâng cấp 02 máy biến áp 110/22kV công suất từ 2×40 MVA lên 2×63 MVA cung cấp điện cho 49 khách hàng với công suất bình quân khoảng 42 MW với sản lượng điện bình quân 160 triệu kWh/ năm.Ngoài ra công ty Loteco còn có 2 máy phát điện với công suất 2.36 MW sẵn sàng hỗ trợ cấp điện trong các trường hợp thiếu nguồn, sự cố,… của EVN.

Song song với việc đầu tư và mở rộng hệ thống lưới điện, công ty cũng rất quan tâm và chú trọng đến độ ổn định và chất lượng điện. Trong 1 năm, công ty có 3 ngày bảo trì, thí nghiệm và thay thế các thiết bị xuống cấp vào các ngày nghỉ lễ trong năm. Do đó, sự cố mất điện trong KCN LOTECO thấp hơn rất nhiều so với các KCN khác và thời gian mất điện rất ngắn. Các sự cố mất điện xảy ra là do từ nguồn điện của EVN và do lỗi thiết bị của khách hàng.

Hệ thống lưới điện liên kiết mạch vòng đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong KCN luôn ổn định và liên tục. LOTECO vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện trung thế 22/ 0.4 kV cung cấp điện, hỗ trợ, xử lý sự cố, tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyên ngành điện cho khách hàng trong KCN với thời gian 24/7