Text cơ sở hạ tầng

LOTECO cung cấp một cơ sở hạ tầng tích hợp. Khách hàng của LOTECO được hưởng các cơ sở hạ tầng tích hợp đầy đủ bao gồm: Nhà xưởng cho thuê, hệ thống điện ổn định, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thoát nước hiệu quả, thông tin viễn thông và đường đi bộ ….vv