KHU CHẾ XUẤT

Khách hàng trong khu chế xuất

STTTÊNSẢN PHẨM
1Công ty TNHH Aureole BCDLinh kiện điện tử, linh kiện nhựa
2Công ty TNHH FC Việt NamMực ruy băng
3Công ty TNHH FulienSản phẩm may mặc
4Công ty TNHH Harada Industries Việt NamĂng ten ô tô
5Công ty TNHH Nec Tokin Electronics Việt NamLinh kiện điện tử
6Công ty TNHH Tomiya Summit Garment ExportSản phẩm may mặc
7Công ty TNHH Vega FashionSản phẩm may mặc
8Chi Nhánh Công ty TNHH Yupoong VNCác sản phẩm mũ nón
9Công ty TNHH Yupoong VNCác sản phẩm mũ nón